A A A
Home»Over Senas»In- en uitsluitingscriteria

In- en uitsluitingscriteria

Senas-zorg kan, afhankelijk van het werkgebied en welke contracten er zijn afgesloten met opdrachtgevers, zorg leveren op de volgende gebieden (allen extramuraal):

 • Huishoudelijke Verzorging;
 • Begeleiding Individueel;
 • Persoonlijke Verzorging;
 • Verpleging;
 • Nachtzorg;
 • 24-uurszorg;
 • Hulp en advies bij aanvragen van  indicatie.

 

Senas-zorg is een thuiszorgorganisatie die zich openstelt voor alle cliënten die wensen zorg te ontvangen van Senas-zorg. Er zijn echter situaties waarin Senas-zorg kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. In de volgende situaties / aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Senas-zorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem;
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die de hulp van Senas-zorg niet accepteren;
 • Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO);
 • Discriminatie van cliënt en/of naast(en);
 • Seksuele intimidatie van cliënt en/of naast(en);
 • Intimiderend en of agressief gedrag van cliënt en/of naast(en);
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten met een tracheacanule, cliënten die afhankelijk zijn van beademing, cliënten met intraveneuze voeding.

 

Senas-zorg is zich bewust van de aanwezige kwaliteiten binnen de organisatie en zal daarom cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Dat wil zeggen: cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is, niet door Senas-zorg geboden kan worden.

Senas-zorg maakt geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Medewerkers van Senas zullen geen gebruik maken van vrijheidsbeperkende maatregelen. Hiervoor is dus ook geen beleid aanwezig. Mocht het strikt noodzakelijk zijn uit veiligheidsoverwegingen dat er wel vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast dienen te worden, dan dient dit altijd te gebeuren door een familielid of mantelzorger uit de directe omgeving van de zorgvrager.Voor meer informatie kunt u met onderstaand nummer bellen.  

Senas is voornamelijk actief in Drenthe, Groningen en Overijssel. Woont u buiten dit gebied? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op voor de mogelijkheden.

info@senas-zorg.nl
085-2083222
E: info@senas-zorg.nl
T: 085-2083222