A A A
Home»Ons aanbod»Wijkverpleging

Wijkverpleging

Senas-zorg levert met kleine wijkgerichte teams, persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen.
Omdat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde samenwerkingsrelatie opgebouwd.

Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider, Uw Zorgbutler, die samen met u kijkt wat uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn en wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die u nodig heeft waarbij we uw zelfstandigheid en eigen regie over uw leven bevorderen en respecteren. Uw persoonlijk begeleider, Uw Zorgbutler, heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist). Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo comfortabel en zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat vaak gepaard met beperkingen. Senas-zorg helpt u hiermee om te gaan.

Een bijzondere functie in het zorgteam, is de functie van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige kan samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Dit gesprek is een voorbereiding op de aanvraag voor een indicatie. De wijkverpleegkundige zal de indicatie stellen, en de zorgvragen vertalen en omzetten in een zorgleefplan. De wijkverpleegkundige zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.

Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan een concrete zorgvraag. Zoals u op deze website leest kijkt ook onze wijkverpleegkundige naar het totale dagelijkse leven. Onze wijkverpleegkundige heeft overleg met de zorgverzekeraars, gemeente en welzijnsorganisaties. Maar ook mensen uit de buurt die hij of zij kent. Misschien zoals vroeger, maar met de middelen van nu: De Wijkverpleegkundige nieuwe stijl.
Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.
Wijkverpleegkundigen participeren in multidisciplinaire sociale wijkteams, die door de gemeenten zijn opgezet.


Voor meer informatie kunt u met onderstaand nummer bellen.  

Senas is voornamelijk actief in Drenthe, Groningen en Overijssel. Woont u buiten dit gebied? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op voor de mogelijkheden.

info@senas-zorg.nl
085-2083222
E: info@senas-zorg.nl
T: 085-2083222