A A A
Home»Ons aanbod»Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is praktische en sociale hulp in het dagelijkse leven. Waarbij een ervaren deskundig persoonlijk thuisbegeleider u helpt, coacht en adviseert, zodat u zo lang mogelijk veilig, vertrouwd en zo zorgeloos mogelijk , zelfstandig kunt blijven wonen en leven. Dit alles met behoud van sociale contacten en uw huishouden wat op rolletjes loopt. Of ondersteunt een volwassene of een kind, bij ziekte, beperking of gedragsproblemen.

Voorbeelden van individuele begeleiding:

 • Hulp bij administratie, post en financiën, zoals overzicht krijgen over facturen, contacten, verzekeringen, abonnementen, enzovoort.
 • Hulp bij boodschappen doen. 
 • Hulp om huishoudelijke apparaten te (leren) bedienen.
 • Woon begeleiding ( bijvoorbeeld, leren om het huishouden te doen) vaardigheden oefenen.
 • Hulp bij de opvoeding van kinderen.
 • Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen, dus een zin volle dagbesteding. Een dag en week planning te maken en uw agenda te beheren of uw medicatie tijdig innemen.
 • Contact zoeken met mensen in de omgeving, voor een goed gesprek, een luisterend oor, een wandeling activiteit of hobby te ondernemen of de eenzaamheid op te lossen.
 • Hulp om te communiceren met anderen. Begrijpen wat anderen bedoelen en zeggen en je zelf begrijpelijk maken. Gesprekken over zingeving.
 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen.
 • Hulp bij persoonlijke verzorging bij een niet medische oorzaak, als gevolg van een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of zintuiglijke beperking. Verslaving problemen.
 • De regie voeren over uw eigen leven.
 • Begeleiden naar huisarts, specialist, ziekenhuis of familie bezoek.
 • Leren omgaan met een beperking of handicap.
 • Leren omgaan met mogelijke beperkingen van het ouder worden, niet kijken wat U niet kunt, maar vooral wat u nog wel kunt.

Onder welke regeling valt begeleiding individueel?

Gemeenten zijn volgens de WMO 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar volwassen inwoners. Daar hoort ook bij ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie, zoals het mee doen in de samenleving, het ontmoeten van mensen en werk of een zinvolle dag invulling hebben. Welke ondersteuning de gemeente moet bieden is niet vastgelegd in de wet, daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee doen in de maatschappij.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt begeleiding onder de jeugd wet, die ook onder verantwoording van de gemeente wordt uitgevoerd.

Individuele begeleiding en dagbesteding kunnen ook onderdeel zijn van de WlZ-zorg ( wet langdurige zorg)

Thuis begeleiding, hoe werkt het en wat kunt u van Senas-zorg verwachten?

Indien u dit wenst helpt onze Senas-zorg thuisbegeleider u met het inzichtelijk maken van en in kaart brengen van uw wensen, behoeften en problemen. Zij verzorgt samen met u, en namens u de aanvraag bij de voor uw situatie geldende verantwoordelijk instanties, het C.I.Z, Bureau Jeugd Zorg, of de gemeente waarin u woont.

Indicatie:

Als u van één van bovengenoemde indicatiestellers een goedgekeurde indicatiestelling voor begeleiding heeft gekregen, staat daar in beschreven hoeveel uur per week u in aanmerking komt voor begeleiding.

Intake gesprek:

Tijdens een kennismaking en intakegesprek met een Senas-thuisbegeleider maakt u samen afspraken hoe u ondersteund wilt worden, op welke dagen en tijdstippen. Het is belangrijk om hierbij praktisch en doelgericht te werk te gaan en samen met u te bepalen en af te spreken, welke doelen u wilt bereiken en in welke volgorde. Elke 3 maanden worden deze gestelde doelen en de bereikte resultaten met u besproken en zo nodig aangepast, bijgesteld of veranderd. Zo kunnen we samen met u beoordelen of de zorg nog voldoende is en tegemoet komt aan uw wensen. De doelen en afspraken worden opgeschreven in een ondersteuningsplan en bewaard in de zorg map, welke u naar aanleiding van het intake gesprek ontvangt. Hierin staan o.a. uw gegevens, de gegevens van Senas Zorg, uw zorgovereenkomst en het ondersteuningsplan.

Uw individuele Senas thuisbegeleider:

Is een ervaren vaste thuisbegeleider, wat ouder qua leeftijd, met levenservaring, die midden in de maatschappij staat,een positieve kijk op het leven heeft en weet waar hij of zij over praat.
Waarmee u een vertrouwensband kunt opbouwen, op kunt terug vallen als het nodig is.

Uw privacy is gewaarborgd omdat uw thuisbegeleider is gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij geen informatie over u of uw gezinsleden mag verstrekken aan derden, tenzij dit een samenwerkende hulpverleningsinstantie is en dan ook nog met uw toestemming. Uw thuisbegeleider is tevens in het bezit van een VOG verklaring ( verklaring omtrent het gedrag). Zo kunt u een klik op bouwen, en er een veilig en betrouwbaar gevoel bij krijgen.

Senas-zorg combinatie mogelijkheden:

Het is niet ondenkbaar dat u naast individuele begeleiding, ook andere vormen van zorg nodig bent, zoals bijvoorbeeld, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleging. In dat geval proberen wij één verpleegkundige of verzorgende, afhankelijk van wat u nodig bent, in te zetten, die tevens ook uw individuele begeleiding voor zijn of haar rekening neemt. Zodat u met één of maximaal twee Senas hulpverleners te maken krijgt. Zij kunnen alles voor u regelen en tevens als “Uw Zorgbutler” fungeren, en u daarmee totaal ontzorgen. Door de “Uw Zorgbutler” service functie is hij of zij uw contact persoon met de stichting “Voor wat hoort wat, exclusief voor u” waarbij u de mogelijkheid krijgt op gratis ( of tegen een kleine onkosten vergoeding) hulp en ondersteuning van vrijwilligers van voor u van belang zijnde organisaties en zeker niet onbelangrijk onze “Senas Gemaksdiensten” . Lees hier meer over, elders op onze website onder “Uw Zorgbutler” en onder “Gemaksdiensten”. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid een gelimiteerd aantal uur huishoudelijke hulp in te kopen (voor eigen rekening) tegen een extra voordelig tarief met aanzienlijke korting.

Toegang en kosten?

Of u in aanmerking komt voor individuele begeleiding hangt af van gemeentelijk beleid. Hiervoor kunt u of uw Senas-thuisbegleider namens u contact opnemen met de afdeling WMO van de gemeente waarin u woont. De gemeente kan hiervoor een eigen bijdrage vragen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw jaar inkomen en kunt u zelf berekenen op de website van het CAK: www.cak.nl

Nieuwsgierig en contact?

Senas-zorg is u graag behulpzaam bij het geven van advies, de voorbereiding op en tijdens het doen van de aanvraag aan de verantwoordelijke instanties. Vul dan dit formulier in en wij nemen vandaag nog of binnen 1 werkdag contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak bij u thuis, op een tijdstip dat u het beste past.

 Voor meer informatie kunt u met onderstaand nummer bellen.  

Senas is voornamelijk actief in Drenthe, Groningen en Overijssel. Woont u buiten dit gebied? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op voor de mogelijkheden.

info@senas-zorg.nl
085-2083222
E: info@senas-zorg.nl
T: 085-2083222